zamówienie publiczne

Poniżej znajduje się cała wiedza dotycząca zamówień publicznych zebrana w jednym miejscu. Znajdziemy tam informacje o tym, w jaki sposób wziąć udział w przetargu ogłoszonym w ramach zamówień publicznych. Dowiemy się również jakie są filary zamówień w sektorze publicznym oraz poznamy ogólne zasady i działania. Jesteście ciekawi? Zaczynamy!

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/zamowienia-publiczne-w-pigulce/

Filary zamówień w sektorze publicznym

Najważniejszymi filarami zamówień w sektorze publicznym są zasady:

• Zasada uczciwej konkurencji – mówi ona o tym, że postępowania powinny być przeprowadzone w sposób zapewniający uczciwą konkurencję

• Zasada równości – według tej zasady wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie powinny być traktowane na takich samych zasadach

• Zasada bezstronności i obiektywizmu – zakazuje ona uczestniczenia w postępowaniu osób związanych z wykonawcą

• Zasada jawności – oznacza, że informacje oraz dokumenty z postępowania powinny być powszechnie dostępne

• Zasada prymatu trybów przetargowych – myśl tej zasady przetarg nieograniczony oraz ograniczony mają pierwszeństwo w procedurach dotyczących zamówień publicznych

Zamówienia publiczne – zasady ogólne

Zamówienie publiczne jest to:

• Odpłatna umowa 

• zawarta jest między podmiotem publicznym, a wykonawcą 

• podmiotem jej mogą być usługi, dostawy, bądź roboty budowlane

Należy dodać, że zamówienia muszą spełniać pewne wymogi, określone w prawie zamówień publicznych. Istnieją również usługi społeczne, zdrowotne lub edukacyjne, świadczenia społeczne, religijne, komunalne, w których zamawiający może stosować uproszczona procedurę przetargową. Dzieje się tak w momencie, gdy wartość usługi nie sięga kwoty 750 tyś euro lub 1 mln euro, jeżeli mowa jest o zamówieniach udzielanych przez wymagających działań w sektorze energetycznym czytanek wodnym, transportowym oraz usługach pocztowych. 

Zamówienia publiczne – zamawiający i wykonawca

W przetargu istnieją dwie strony działania, jest to zamawiający oraz wykonawca. W takiej roli mogą spełniać się osoby fizyczne, prawne jaka także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej które muszą stosować jednak prawo zamówień publicznych.

Przetargi muszą organizować:

• Jednostki sektora finansów publicznych 

• Podmioty prawa publicznego 

• Podmioty udzielające zamówienia o dużej wartości na roboty budowlane bądź usługi z nimi związane, finansowane w ponad 50% udziału środków publicznych, a także zamawiający sektorowi

Wykonawcy mogą występować wspólnie, wówczas tworzą oni konsolacje. Jest to załatwiona realizacja zleceń, jeżeli jedna z firm dysponuje odpowiednim doświadczeniem do realizacji jakiegoś obszaru zlecenia. 

Zamawiającego jest wyznaczenie warunków, aby zamówienie trafiło do firmy, która dobrze je wykonać. Gwarancją są tutaj odpowiednie kwalifikacje, zdolności techniczne oraz dobra sytuacja ekonomiczna.

Zamówienia publiczne – wykluczenie

Przed przystąpieniem do przetargu wykonawca składa oświadczenie wstępne, w którym potwierdza, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wszystkie kryteria selekcji. W przetargu mogą zostać wykluczenie przedsiębiorcy wszystkim przedsiębiorcy, którzy:

• Mają zaległości w ZUS 

• Posiadają zaległości podatkowe 

• Byli karani za przestępstwa skarbowe 

  • Nie wykonali dobrze wcześniejszego zlecenia

Zobacz też: http://www.mmail.pl/podpis-elektroniczny/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here