Notariusz

Każdy notariusz, aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu, jest zobowiązany ukończyć studia prawnicze. Warto poznać kilka zasad, które są niezbędne w przypadku chęci zdobycia tego zawodu.

Jakie egzaminy trzeba zdać?

Po uzyskaniu tytułu magistra, powinno się przystąpić do egzaminu na aplikację notarialną. Następnie trzeba zdać egzamin zawodowy i odbyć obowiązkową asesurę.

Kto może być powołany na notariusza?

Notariusza powołuje Minister Sprawiedliwości, na wniosek osoby zainteresowanej. Trzeba jednak spełniać określone warunki, takie jak:

– posiadanie polskiego obywatelstwa lub obywatelstwa innego państwa należącego do UE,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystanie z pełni praw publicznych,
– charakter niezbędny do wykonywania tego zawodu,
– ukończenie wyższych studiów prawniczych (uzyskanie tytułu magistra),
– odbycie aplikacji notarialnej w Polsce,
– złożenie egzaminu notarialnego w Polsce,
– ukończony 26 rok życia.
Jak widać, droga do uzyskania tego zawodu jest dosyć trudna i długa.

Miejsce pracy notariusza

Notariusz wykonuje swoją pracę w kancelarii notarialnej. Może ją prowadzić samodzielnie lub założyć spółkę z innymi prawnikami. W kancelarii przyjmuje on interesantów, na rzecz których świadczy usługi określone w przepisach prawa. Jego głównym zadaniem jest sporządzanie aktów notarialnych i uwierzytelnianie dokumentacji. notariusz może także zajmować się sprawami spadkowymi, sporządzać projekty weksli i czeków, poręczać odpisy dokumentów i ich zgodność z oryginałem. Ogólnie rzecz ujmując, wykonuje on czynności, które mają na celu nadanie ważności dokumentom.

Plusy i minusy tego zawodu

Wśród minusów, warto zauważyć, że taka praca jest dużym obciążeniem psychicznym. Wiąże się z tym, że ciągle trzeba się uczyć i być na bieżąco ze zmieniającym się prawem. Ponadto, notariusz posiada odpowiedzialność za podpisywane dokumenty – cywilną, karną i dyscyplinarną. Zaletami pracy w tym zawodzie jest z pewnością dość duży zarobek. Jest to zawód zaufania publicznego, szanowany przez ludność i cechujący się dużą odpowiedzialnością.

Uzyskanie zawodu notariusza jest dość, wymaga cierpliwości i chęci nauki. Jego praca wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, dlatego powinien być osobą cierpliwą i dokładną. To bardzo ważne, aby zyskać zadowolonych klientów i wykonywać w sposób staranny określone czynności.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:1    Średnia:2/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here