Elektroniczne akty notarialne

Współczesne społeczeństwo jest bardzo zinformatyzowane. Dotyczy to wiele sfer życia codziennego człowieka. Internet odgrywa coraz większy wpływ także na regulacje prawne. Z nowości, jakie nas czekają są akty notarialne w formie elektronicznej. Elektroniczny obrót notarialny jest przyszłością dla obrotu prawnego. Chodzi o całokształt czynności prawnych oraz czynności urzędowe dokonywanych za pomocą aktu notarialnego w postaci elektronicznej.

Akty notarialne – wymóg formy pisemnej

Na ten moment elektroniczne sporządzanie aktów notarialnych jest niemożliwe. Możemy je jedynie przygotować na komputerze i laptopie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, akty notarialne muszą być sporządzane w formie pisemnej.

Ustawodawca narzuca formę aktu notarialnego w konkretnych sytuacjach (na przykład umowa sprzedaży, która przenosi prawo własności do nieruchomości, umowa niektórych spółek prawa handlowego).

Czym jest akt notarialny?

Akt notarialny jest dokumentem poświadczającym czynność prawną. Ponadto, jest to dowód, z którym związane są pewne skutki materialno – prawne i proceduralno – prawne. Gdy zostanie on sporządzony niewłaściwie, to czynność jest nieważna. Należy podkreślić, że prawo polskie (ustawa o notariacie) nie definiuje aktu notarialnego. Akt notarialny jest formą czynności notarialnej, która jest wymagana przez przepis prawa albo na życzenie stron.

Elektroniczny obrót prawny jest całokształtem czynności prawnych oraz czynności urzędowych dokonywanych w postaci elektronicznej, czyli z wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji i środków komunikacji elektronicznej. Przepisy prawa polskiego nie definiują pojęcia elektronicznego aktu notarialnego, ani elektronicznego podpisu notarialnego. Przyjęto, że elektroniczny akt notarialny to akt notarialny sporządzany w postaci elektronicznej. Natomiast, elektroniczny podpis notarialny to podpis uwierzytelniający elektroniczne czynności notarialne.

Nie mamy niestety swobody w wyborze postaci czynności notarialnej.

Żeby taka swoboda zaistniała w obrocie notarialnym, powinno być możliwe dokonywanie notarialnych czynności prawnych:
– bez osobistego stawiennictwa u notariusza,
– bez obecności samego notariusza, ale z użyciem jego poświadczeń.

Jak na razie nie jest możliwe stosowanie ani elektronicznego aktu notarialnego, ani elektronicznego podpisu notarialnego. Oznacza to, że notarialna forma czynności prawnej w postaci elektronicznej jest nieważna.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:1    Średnia:1/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here